Weekly Summer Tips – Deel 5

Deel 5 – Bram & Julie

Tot het einde van de zomer serveren wij u inspirerende kijk-, lees- en luistertips. Deze week delen Director Corporate Affairs Bram en Senior Communications Manager Julie hun inspirerende tips.

 

Bram – The ministry for the future, Kim Stanley Robinson (boek) 

Geen beter moment om dit boek te lezen dan in een zomer waarin hittegolven, bosbranden en overstromingen ons met de neus op de feiten drukken van de klimaatverandering, en in een week waarin het VN-klimaatpanel alles nog eens netjes heeft opgelijst. Het is 2025 en in Zürich moet een nieuw opgericht ministry of the future de gezondheid van de huidige en de toekomstige generaties veilig stellen. Mary Murphy, het hoofd van de organisatie, onderhandelt met overheden en centrale banken over klimaatoplossingen, terwijl er zich in India een hittegolf voltrekt waarbij 20 miljoen mensen sterven.

Alhoewel dit boek gecategoriseerd staat als science-fiction, kenners noemen het climate-fiction, hoef je in dit boek geen vliegende auto’s of buitenaardse wezens te verwachten. Kim Stanley Robinson verweeft hedendaagse denkoefeningen rond geo-engineering, carbon quantitative easing en politieke systemen in zijn fictieverhaal, waardoor je – ondanks de dystopische beelden – moed put uit de mogelijkheden om de immense klimaatuitdaging aan te gaan. Het boek toont dat dat dat niet alleen een wetenschappelijk en economisch vraagstuk is, maar ook een moreel: hoe ver moeten we gaan, en hoe ver kunnen we?

Dat dit soort science-fiction bevattelijk maakt op wat er vandaag in de wereld gebeurt, past helemaal in de beleving van deze tijd. Oude denkschema’s doen het niet meer, en een nieuwe synthese is er nog niet. Het maakt sommigen onzeker, gefrustreerd en boos, terwijl anderen te optimistisch heil verwachten van technologie en adaptatie. Dit boek toont een derde weg: vooruit kijken, en de verbeelding aan het werk zetten daar waar de wetenschap onzeker wordt. De wereld is aan de zieners om de oplossingen van morgen uit te werken, en om de verhalen te bedenken die de hele mensheid daarin zal meekrijgen. Dit boek is een uitnodiging aan al wie daar wil aan meedoen.

Julie – De Hoofdstad, Robert Menasse (boek)

27 jaar na de ondertekening van het Verdrag van Maastricht heeft de Europese Unie vorig jaar met de wereldwijde Covid-19 gezondheidscrisis haar eerste grote lakmoesproef achter de rug – de eurocrisis van 2009, die niet alle EU-lidstaten even hard trof, even buiten beschouwing genomen. Over de manier waarop de EU die globale crisis het hoofd geboden heeft, in eendrachtig crisismanagement of toch eerder ieder voor zich, zijn de meningen wellicht verdeeld.

De EU blijft ook na corona voor het overgrote deel van de 445 miljoen Europese burgers dan ook vooral een administratief vehikel dat ver van hun bed staat. Maar achter die bureaucratie schuilt wel een gigantisch machine van ambtenaren afkomstig uit alle taalgroepen, culturen en uithoeken van Europa. Alleen al daarom blijft de Europese Unie, los van politieke ideologie, een boeiend studieobject.

Het interculturele, soms bijna absurde, aspect van het supranationale Europese ambtenarenapparaat is ook de Oostenrijkse schrijver Robert Mennasse niet ontgaan. In zijn debuutroman De Hoofdstad schetst hij de intriges, de sfeer en de individuele belangen van lidstaten en stakeholders in Brussel. Door middel van verschillende fictieve verhaallijnen en personages geeft hij inzicht in de kracht en de zwaktes van de Europese Unie.

Ik kreeg het boek cadeau van mijn vader nadat ik een stage had gedaan op een buitenlandse post van de European External Action Service. Voor mensen die ooit professioneel in contact kwamen met de EU, er werkten of er net als ik stage liepen, zal deze ontspannende roman ongetwijfeld ook veel herinneringen oproepen.