The Missing Link – Part 3

De keuze van Peter

De term ‘The Missing Link’ wordt dikwijls gebruikt om te verwijzen naar het ontbrekende stukje in de evolutiepuzzel waarnaar al eeuwen wordt gezocht. Deze zomer neemt Growth Inc. u mee in een boekenreeks die ‘The Missing Link’ legt tussen boekaanbevelingen en het bedrijfsleven. Welke puzzelstukjes zijn nodig om het totaalplaatje van een onderneming te doen kloppen? Lees er meer over in onze nieuwe Summer Series.

Geert Noels, Kristof Eggermont, Yanaika Denoyelle – De Klimaatschok

De zomer is het seizoen waarin de opwarming van de aarde telkens wat meer aandacht krijgt. Wanneer de winter te warm is, hoor je weinig mensen klagen. Ze besparen er namelijk mee op hun energiefactuur. Een zomer die te warm is, is andere koek. In Zuid-Europa koersen de dagtemperaturen dezer dagen richting het hoogste niveau ooit. Volgens het Wereld Meteorologisch Instituut registreerde de planeet dit jaar de warmste week van de afgelopen 12.000 jaar. 

Dat er een klimaatprobleem is, is voor iedereen onderhand duidelijk. Maar wat doen we eraan? Klimaatverandering is een complex wereldwijd probleem met een heel lange ontstaansgeschiedenis. Pas sinds de industriële revolutie begon de mensheid steeds grotere hoeveelheden CO2 in de atmosfeer uit te stoten. Dat zorgde voor een serre-effect waardoor de planeet langzaam maar onherroepelijk begon op te warmen. Tegelijk zijn de verbetering van onze levensstandaard, hogere levensverwachting, betere huizen, grotere rijkdom, betere voeding, meer vrije tijd,… er alleen maar gekomen dankzij gigantische hoeveelheden energie. Energiebronnen – kolen, olie of gas – die tegelijk bijzonder veel broeikasgassen uitstootten. Willen we de wereld in de toekomst welvarender maken, dan zullen we nog bijzonder veel energie nodig hebben. Maar zullen we dat kunnen zonder tegelijk meer CO2 uit te stoten?

Hoe pak je dit planetaire probleem aan? Veel burgers of bedrijven voelen zich nietig bij die vraag. Ze gooien uit wanhoop de handen in de lucht: “Mijn bijdrage tot het probleem én tot de oplossing zijn te klein om het verschil te kunnen maken.” Anderen grijpen klimaatverandering dan weer aan om de revolutie te prediken. “Het kapitalisme is de oorzaak van het klimaatprobleem. Gooi het kapitalisme omver!” Tot slot is er nog een hele grote groep mensen die het eigenlijk niet weet. Die niet klimaat-geletterd zijn. Ze kunnen de ordegrootte, oorzaken noch oplossing voor het klimaatprobleem plaatsen. Zij zijn een vogel voor de kat voor extremisten aan elke kant van het debat.

Het boek De Klimaatschok – van Geert Noels, Kristoff Eggermont en Yanaike Denoyelle – is dan ook een hele verademing. Eerst en vooral is het een boek dat mensen helpt om klimaatgeletterd te worden. Waar komt de opwarming vandaan? Wat kunnen we zelf doen? Welke maatregel draagt hoeveel bij tot de oplossing? Hoe meer mensen weten, hoe minder je ze kan wijsmaken. Dat is al een bijzondere grote troef van het boek. 

Bovendien is er de veelzeggende ondertitel: “20 oplossingen voor overheid, bedrijven en burgers in België.” Hoe vertaal je een wereldwijd probleem naar lokale oplossingen waaraan iedereen kan meewerken? Dat is een bijzonder grote verdienste. Het boek zit dan ook vol illustraties, praktische voorbeelden, historische cijfers en werkbare oplossingen. Zaken waar je zelf mee aan de slag kan. Om aan de oplossing te werken, om het beleid aan af te meten of om anderen te inspireren mee te doen.

Mensen zijn tot het slechtste en tot het beste in staat. Dat bewijst de geschiedenis. Fantasieën over het einde van de wereld oefenen al eeuwenlang een aantrekkingskracht uit op de mensheid. Ook vandaag zijn er heel wat klimaatprofeten die met dystopische visioenen aanhangers proberen te winnen. Van hen zal de oplossing niet komen. Tegelijk is het namelijk ook diezelfde mensheid die keer op keer heeft bewezen dat een combinatie van innovatie, pragmatisme, optimisme en hoop de meeste – zo niet alle – problemen kan overwinnen. Dit boek past dan ook perfect in dat laatste rijtje. Concrete oplossingen vandaag voor een betere wereld morgen. Lees het, schenk het en gebruik het.