The Missing Link – Part 10

De keuze van Arthur

 

De term ‘The Missing Link’ wordt dikwijls gebruikt om te verwijzen naar het ontbrekende stukje in de evolutiepuzzel waarnaar al eeuwen wordt gezocht. Deze zomer neemt Growth Inc. u mee in een boekenreeks die ‘The Missing Link’ legt tussen boekaanbevelingen en het bedrijfsleven. Welke puzzelstukjes zijn nodig om het totaalplaatje van een onderneming te doen kloppen? Lees er meer over in onze nieuwe Summer Series.

Daron Acemoglu & James A. Robinson, Why Nations Fails

“Economic institutions shape economic incentives: the incentives to become educated, to save and invest, to innovate and adopt new technologies, and so on. It is the political process that determines what economic institutions people live under, and it is the political institutions that determine how this process works.”

In de modernere geschiedenis zijn er een paar data die echt het tij hebben doen keren: denk aan het jaar 1453, toen het Oost-Romeinse rijk zijn einde zag naderen; 14 juli 1789, de dag die we allemaal kennen als het startschot van de Franse Revolutie; en natuurlijk 1989, toen de Berlijnse Muur viel en een nieuw tijdperk aanbrak. Deze momenten staan in ons geheugen gegrift als mijlpalen vol verandering en opschudding.

Maar laten we niet vergeten om terug te gaan naar 1689, een minder bekend maar niet minder belangrijk jaar. Een hele eeuw voor de Franse Revolutie legde de Britse Declaration of Rights de basis voor wat later de industriële revolutie zou worden. Dit was de aanzet tot enorme economische groei en vooruitgang. Maar helaas bracht deze groei ook een groeiende kloof tussen arm en rijk met zich mee, een ongelijkheid die alsmaar groter werd.

In het boek ‘Why Nations Fail’ wordt dieper ingegaan op deze ongelijkheid. De auteurs stellen dat het grotendeels te maken heeft met de verschillen in politieke en economische systemen tussen landen. Deze systemen vormen het speelveld waarop individuen hun leven leiden. Neem bijvoorbeeld Nederland, waar inclusieve systemen heersen die economische deelname, individuele rechten en politieke betrokkenheid aanmoedigen. Hierdoor kunnen mensen hun volledige potentieel benutten. In contrast staat bijvoorbeeld Noord-Korea, waar een kleine elite alle macht heeft en de economische ontwikkeling van de rest onderdrukt.

Maar ‘Why Nations Fail’ gaat verder dan alleen het analyseren van ongelijkheid door instituties. Het boek belicht ook de cruciale keuzes die regeringen moeten maken wanneer de bestaande systemen onder druk komen te staan, zowel van binnenuit als van buitenaf. Tijdens crisismomenten kunnen er belangrijke beslissingen worden genomen die de weg vrijmaken voor meer inclusieve systemen en daarmee duurzame welvaart op de lange termijn.

En dat is waarom ‘Why Nations Fail’ wordt gezien als de ontbrekende schakel. Er zijn twee belangrijke redenen hiervoor. Ten eerste bevinden we ons vandaag de dag opnieuw op een kruispunt. Klimaatverandering, toenemende verdeeldheid en de snelle opkomst van artificiële intelligentie vragen om een herziening van onze huidige systemen, vooral hier in België. Ten tweede biedt dit boek waardevolle inzichten voor het bedrijfsleven. Bedrijven zijn als mini-samenlevingen met hun eigen systemen en waarden. ‘Why Nations Fail’ roept op tot het creëren van inclusieve systemen waarin innovatie, eerlijk management en verdienste centraal staan. Op die manier kunnen we niet alleen een betere toekomst voor naties bewerkstelligen, maar ook voor onze bedrijven.