Growth Inc. zet sterke groei verder met de komst van 3 nieuwe collega’s

Antwerpen, 21 maart 2022 – Ook in 2022 blijft Growth Inc. sterk groeien. Bij het begin van de lente verwelkomt het Antwerps strategisch communicatiebureau maar liefst drie nieuwe collega’s. Het team wordt versterkt met Julie de Groote, Els Verhaegen en Laurence Colpaert. De klantenportfolio van Growth Inc. blijft groeien en wordt ook steeds meer divers. Om een gepast antwoord te kunnen bieden op die stijgende vraag en toenemende complexiteit versterkt het team zich verder in de breedte.

Na een goedgevulde loopbaan in de publieke sector vervoegt Julie de Groote het Growth Inc. team als Senior Advisor. ​​Zij kent vanuit haar ervaring goed de werking van de verschillende politieke  instellingen, zowel in België als in Europa. Ze heeft gewerkt op het kabinet van de Voorzitter van de Europese Commissie en op alle niveaus van het federale tot het lokale niveau. De laatste twintig jaar was ze Brussels Parlementslid, waarvan tien jaar als Voorzitster van het Brussels Franstalig Parlement. De burgermaatschappij staat altijd centraal in haar actie, en daarom heeft ze na haar politieke carrière dit engagement verdergezet in haar werk voor Democracy International. Zij zal dit blijvend combineren met haar adviseursrol bij Growth Inc. “Ik heb bij Growth Inc. een team gevonden van gepassioneerde mensen, die de belangen van hun klanten goed koppelen aan de uitdagingen in de samenleving”, verduidelijkt Julie.

Els Verhaegen, die start als Senior Communications Manager, kan terugkijken op een ruime ervaring als communicatieprofessional binnen de publieke sector. Els was gedurende acht jaar actief als communicatiemedewerker van politieke fracties in de Kamer van Volksvertegenwoordigers, het Vlaams Parlement en op lokaal niveau. De afgelopen negen jaar was Els verantwoordelijk voor de communicatie en positionering van het Museum voor Hedendaagse Kunst Antwerpen (M HKA). Persrelaties, strategisch communicatieadvies maar ook stakeholdermanagement en public relations vormden de kern van haar opdracht. “Ik kijk ernaar uit om mijn ervaring in te zetten om bedrijven te helpen een brug te slaan tussen hun eigen ambities, het beleid en de het bredere publiek. De sterke reputatie, die het kantoor op korte tijd heeft opgebouwd, en de grote diversiteit aan klanten waren voor mij doorslaggevend”, aldus Els.

Laurence Colpaert vervoegt het team als Junior Communications Manager. Laurence studeerde communicatiewetenschappen en meertalige professionele communicatie aan de Universiteit Antwerpen. Ze richtte voor de faculteitsclub een pr-comité op en organiseerde er de eerste editie van de jobbeurs voor de faculteit. Laurence is enthousiast over deze nieuwe uitdaging en kijkt ernaar uit om veel bij te leren: “Bij Growth Inc. kom ik in een dynamisch team terecht met collega’s met een diverse en rijke achtergrond. Ondertussen werk ik hier al twee maanden, en ik merk dat ik elke dag groei en leer.

Managing partners Peter De Keyzer en Olivier Van Horenbeeck zien in deze versterking de bevestiging van de sterke groei van Growth Inc.

“We zijn tevreden dat we op het ingezette elan kunnen verder bouwen. Met deze aanwervingen blijft het voor Growth Inc. mogelijk om ook in de toekomst op een duurzame manier te blijven anticiperen op de steeds grotere en meer diverse vragen van onze klanten”– Olivier Van Horenbeeck

Deze stap past perfect in de groeistrategie van ons kantoor en beantwoordt volledig aan de nieuwe uitdagingen waarvoor onze klanten staan. De komst van Julie, Els en Laurence, die een prima mix is van jong en zeer ervaren talent, verdiepen we verder onze expertise op gebied van communicatie, stakeholdermanagement, public affairs en mediarelaties in de Benelux.“- Peter De Keyzer